torstai 29. kesäkuuta 2017

Lex Timo Soini

Puoluelain 9 §:ää muutettiin 30.12.2015 niin, etteivät loikkarit enää vie puoluetukea mennessään.  Muutoksen perustana olevassa hallituksen esityksessä kerrottiin:

”Puoluelain mukaan jos eduskuntavaalien välisenä aikana kunkin vuoden valtion talousarvion julkaisemiseen mennessä vähintään puolet jotakin puoluetta edustaneista ja puolueen valtionavustusosuutta laskettaessa mukaan luetuista kansanedustajista on ilmoittanut eduskunnan puhemiehelle luopuvansa edustamasta tätä puoluetta eduskunnassa, on puoluetuen jakoperustetta tarkistettava siten, että tapahtuneet siirtymiset otetaan huomioon. Säännöstä on sovellettu viisi kertaa: Suomen Maaseudun Puolueen eduskuntaryhmän kahtiajakautumisessa vuonna 1972, Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolueen ainoan kansanedustajan siirtymisessä Keskustapuolueeseen vuonna 1977, Suomen Maaseudun Puolueen eduskuntaryhmän hajoamisessa vaalikaudella 1991 - 1995 ja Suomen Maaseudun Puolueen ainoan kansanedustajan siirtymisessä edustamaan uutta Perussuomalaiset-puoluetta vuonna 1995 sekä Remonttiryhmän ainoan kansanedustajan siirtymisessä Suomen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen vuonna 2001.” 

Muutoksen ajoi läpi Timo Soini.  Ehtisikö hän saada lain palautetuksi entiselleen niin, että Sininen tulevaisuus saisi vuosien 2018 ja 2019 puoluetuet?