sunnuntai 31. toukokuuta 2015

Homo homini lupus - Ihminen ihmiselle Sasi

Kansanedustaja Kimmo Sasin johtama perustuslakivaliokunta aiheutti vuonna 2010 suuren vahingon ihmisten terveydelle.  Hallitus esitti, että tupakkalaissa kiellettäisiin henkilöautossa tupakoiminen silloin, kun autossa on alle 18-vuotiaita lapsia.  Esityksen perustana olivat terveydelliset syyt.  Autossa on niin vähän tilaa, että jo yksikin poltettu savuke nostaa hengitysilman myrkkypitoisuuden terveydelle vaaralliseksi.  Suomessa yhdeksän prosenttia vanhemmista polttaa autossa lasten läsnä ollessa, ja tämä aiheuttaa lapsille astmaa, allergista nuhaa ja keuhkoputkentulehdusta.  Kun meillä on alle 18 -vuotiaita lapsia lähes miljoona, tupakansavulle altistuvia lapsia on tuhansia.  Tässä olisi painava syy kieltää tupakointi yksityisautoissa lasten läsnä ollessa.

Perustuslakivaliokunta esti tupakointikiellon ratkaisussaan 5.5.2010.  Valiokunnan mukaan kielto olisi ulottunut ”varsin syvälle yksityiselämän piiriin”, se olisi rajoittanut tupakoitsijan ”henkilökohtaista itsemääräämisoikeutta”, ”henkilökohtaista vapautta” ja ”yksityiselämän suojaa”.  Kielto olisi siten edellyttänyt perustuslain muuttamista, joten se oli jätettävä pois laista.

Perustuslakivaliokunta puhui ”yksityiselämästä” ja muista perusarvoista, vaikka kyse on tupakoitsijan mukavuudenhalusta ja itsekkyydestä


Perustuslakivaliokunnassa on 17 jäsentä, mutta sen ratkaisuun vaikutti olennaisesti kansanedustaja Kimmo Sasi.  Sasi vastusti tupakoitsijan ”holhoamista” sekä perustuslakivaliokunnassa että eduskunnan täysistunnossa.  Uusi esitys tupakkalain kiristämiseksi annetaan kuluvan vuoden lopussa.  Kun Kimmo Sasi nyt putosi eduskunnasta, lakiesityksellä on tällä kertaa paremmat mahdollisuudet tulla hyväksytyksi.

maanantai 4. toukokuuta 2015

Oikeustaistelu sähkösavukkeista

Sähkösavukkeita kaupataan haitattomina tuotteina.  Yhdysvalloissa tämä menettely on viety tuomioistuimen tutkittavaksi.  Kaliforniassa on 28.4.2015 nostettu kuluttajansuojalakiin perustuva ryhmäkanne, jossa Lorillard-tupakkayhtiöitä syytetään Blu-sähkösavukkeiden valheellisesta markkinoinnista.  Lorillardin mainoksissa sähkösavukkeita verrataan tavallisiin savukkeisiin ”turvallisempina”, ”terveellisempinä” ja ”viisaampina” vaihtoehtoina.  Lorillard jättää kertomatta, että sähkösavukkeiden höyryssä on karsinogeenejä ja muita myrkyllisiä aineita ja että nämä myrkyt vahingoittavat myös sivullisia.

Kalifornian ryhmäkanteessa vaaditaan ryhmän jäsenille vahingonkorvauksia ja Lorillard-yhtiön valheellisen markkinoinnin kieltämistä.  Oikeudenkäynti kestää kauan, ehkä useita vuosia, mutta se ei varmasti jää lajissaan viimeiseksi.  Ensimmäinen tavallisia savukkeita koskeva vahingonkorvausprosessi aloitettiin Yhdysvalloissa vuonna 1954 ja nämä prosessit jatkuvat yhä.

Suomessa kuluttajat eivät voisi ajaa tällaista kannetta.  Sähkösavukkeiden markkinointiin on tulossa rajoituksia Suomen tupakkalain kokonaisuudistuksessa.  Tupakkalakia ollaan tiukentamassa EU:n tupakkatuotedirektiivin nojalla ja uudistukset saatetaan voimaan keväällä 2016.  Kun sähkösavukkeet otetaan tupakkalain soveltamispiiriin, ne eivät pääse meillä leviämään kovin laajaan käyttöön.