maanantai 12. syyskuuta 2016

Naistuomarit tuomitsivat Anneli AuerinAnneli Auerin syyllisyydestä miehensä Jukka S. Lahden murhaan annettiin vuosina 2010 - 2015 neljä eri ratkaisua.  Tuomareita oli yhteensä 12, heistä miehiä 8 ja naisia 4.  Enemmistö miehistä piti Aueria syyttömänä, enemmistö naisista syyllisenä.  Jakauma oli selkeä:

miestuomarit: syytön äänin 6 – 2
naistuomarit: syyllinen äänin 3 - 1

Tuomiot olivat seuraavat:

Satakunnan KO 12.11.2010: elinkautinen murhasta äänin 2 - 1
laamanni Kari Lauren: elinkautinen murhasta
käräjätuomari Riikka Sandholm: elinkautinen murhasta
käräjätuomari Mikael Illman: syytön

Vaasan HO 1.7.2011: syytön äänin 3 - 0
hovioikeudenlaamanni Mika Huovila: syytön
hovioikeudenneuvos Kaija Suvilehto-Nieminen: syytön
hovioikeudenneuvos Juhani Palmu: syytön

Korkein oikeus 19.10.2012: asia palautettiin Satakunnan käräjäoikeuteen

Satakunnan KO 12.12.2013: elinkautinen murhasta äänin 2 - 1
laamanni Martti Juntikka: elinkautinen murhasta
käräjätuomari Anette Santamaa: elinkautinen murhasta
käräjätuomari Väinö Ilveskoski: syytön

Vaasan HO 19.2.2015: syytön äänin 2 - 1
Hovioikeudenlaamanni Robert Liljenfeldt: syytön
hovioikeudenneuvos Petteri Korhonen: syytön
hovioikeudenneuvos Hagar Nordström: elinkautinen murhasta

Korkein oikeus 18.12.2015: syyttäjille ei myönnetty valituslupaa.  Voimaan jäi Vaasan hovioikeuden 19.2.2015 antama vapauttava tuomio. 

Eri tuomareiden kannanotot osoittavat, miten sattumanvaraista oikeudenjako saattaa olla.  Tuomiot riippuvat usein siitä, minkälainen kokoonpano tuomioistuimeen valikoituu.  Auerin tapauksessa kaikki neljä tuomiota olivat erittäin huolellisesti laadittuja ja hyvin perusteltuja.  Siitä huolimatta ratkaisut vaihtelivat äärimmäisyydestä toiseen: elinkautinen, syytön, elinkautinen, syytön.

Tällä kertaa naistuomarit olivat ankarampia kuin miehet.  Sama on havaittu raiskausoikeudenkäynneissä: naistuomarit antavat raiskaajille lievempiä tuomioita kuin miestuomarit.  Vaasan hovioikeudessa Anneli Auer voitti miesten äänillä 2 – 1.  Jos hänellä olisi käynyt huono onni, tuomareiksi olisi voinut valikoitua kaksi tai kolme naista.  Tulos olisi silloin saattanut olla elinkautinen murhasta äänin 2 – 1 tai 3 – 0.