lauantai 16. heinäkuuta 2016

Lapset tupakansavuisissa kodeissa


Uudessa tupakkalaissa kielletään tupakointi yksityisautossa, kun kyydissä on alle 15-vuotias lapsi.    Kielto on aiheellinen, mutta paljon tärkeämpi oleskelutila, koti, on jätetty vapaaksi tupakointialueeksi.  Tupakoitsijoilla on oikeus polttaa kotona ja vahingoittaa lapsia myrkyllisellä savulla.  Suomessa on alle 15-vuotiaita lapsia lähes 900.000 ja osa heistä joutuu vauvasta lähtien elämään savuisessa kodissa.  Eduskunnassa tätä kysymystä on pohdittu vuosina 2009 ja 2016.  Asian vakavuus tiedostetaan, mutta perustuslakivaliokunta tulkitsee lakia niin, että tupakoitsijan oikeudet painavat enemmän kuin lasten oikeudet.

Käsitellessään lasten asemaa valiokunta mainitsee perustuslain 7 §:n, jonka mukaan jokaisella on oikeus elämään.  Edelleen valiokunta viittaa perustuslain 19 §:ään, jossa julkiselle vallalle on asetettu velvollisuus edistää väestön terveyttä ja perustuslain 20 §:ään, jonka mukaan julkinen valta on velvollinen turvaamaan jokaiselle oikeuden terveelliseen ympäristöön.  Nämä perustuslain säännökset puoltaisivat tupakointikieltoa.  

Edellä mainitut seikat eivät kuitenkaan ole kyllin painavia.  Perustuslakivaliokunnan mukaan asuntoja koskeva tupakointikielto loukkaisi perustuslain 7 §:ssä säädettyä henkilökohtaisen vapauden suojaa ja samoin 10 §:ssä turvattua yksityiselämän ja kotirauhan suojaa.  Perustuslain 10 §:n lähtökohtana on, että yksilöllä on oikeus elää omaa elämäänsä ilman viranomaisten tai muiden ulkopuolisten tahojen mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista hänen yksityiselämäänsä.  Näin toteaa eduskunnan perustuslakivaliokunta.

”Henkilökohtainen vapaus”, ”yksityiselämän suoja” ja ”kotirauhan suoja” ovat tietysti tärkeitä, mutta jos ollaan tarkkoja, tässä tapauksessa on kyse kuinenkin vain tupakoitsijan mukavuuksista.  Kotona tupakoimisen kieltohan ei merkitsisi täydellistä tupakointikieltoa; tupakoitsijan vain täytyisi nähdä se vaiva, että menee ulos polttamaan.  Vertailussa ovat tupakoitsijan mukavuudet ja lasten henki ja terveys. 

Tupakkalakia kiristetään muutaman vuoden välein ja on vain ajan kysymys, milloin lasten vahingoittaminen tupakoitsijan kotona kielletään.  Ja tulee myös aika, jolloin perustuslakivaliokunnan jäsenten arvomaailma joutuu ihmettelyn kohteeksi.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti