maanantai 14. joulukuuta 2015

RAHASTUSTA PUHELINMYYNNILLÄ

Puhelinmyyjät harhauttavat ihmisiä ja rahastavat heiltä kohtuuttomia summia.  Mukana hämäräbusineksessa ovat yleensä puhelinmyyntiyritys ja perintäyhtiö.  Meillä puhelinmyyntiä harjoittaa muun muassa parivaljakko Westerfield International AG ja Gothia Oy.  Westerfield virittelee tilausansoja ja Gothia perii kuluttajilta kauppahinnat oikeusteitse.  Otetaanpa esimerkki:

1. Westerfieldin puhelinmyyjä soitti 20.1.2014 63-vuotiaalle Kauko V:lle ja tarjosi ilmaisen koe-erän sukkia ja partakoneenteriä.  Samalla myyjä sai Kaukon sitoutumaan näiden tavaroiden ostamiseen tulevaisuudessa.
 2. Westerfield toimitti 8.3.2014 Kauko V:lle uuden erän sukkia ja partakoneenteriä ja niistä 43,90 euron laskun.
3. Kauko V soitti 8.3. – 20.3.2014 Westerfieldin numeroon noin 50 puhelua peruuttaakseen tilauksen.  Numerosta ei vastattu, vaikka Kauko V. antoi puhelimen joka kerta soida 7 – 8 minuuttia.
4.  Peruuttaminen onnistui 20.3.2014 eri puhelinnumeron kautta.
5. Westerfield myi 43,90 euron laskusaatavansa 1.7.2014 Gothia Oy:lle.
6. Gothia nosti 29.8.2014 Vantaan käräjäoikeudessa velkomuskanteen Kaukoa vastaan.  Kanteessa Gothia vaati kauppahintaa 43,90 euroa, viivästyskorkoa 28.8.2014 lukien, huomautus- ja perintäkuluja 45 euroa sekä Gothian oikeudenkäyntikuluja 5.280 euroa viivästyskorkoineen.  Tällä tavoin 20.1.2014 lauennut tilausansa oli kasvanut 43,90 eurosta 5.368,90 euroon eli reilusti yli satakertaiseksi.

Gothian kannetta ajoi asianajaja Johanna Naarala, ammattijuristi, jolla oli laaja kokemus tällaisista oikeudenkäynneistä.  Kauko V. ei olisi kyennyt itse puolustautumaan, mutta kuluttaja-asiamies otti asian ajaakseen.  Käräjäoikeus hylkäsi Gothia Oy:n kanteen 12.6.2015, koska Kauko V. ei ollut voinut peruuttaa kauppaa Westerfieldin ilmoittamasta puhelinnumerosta.  Gothia oli sitkeä ja valitti hovioikeuteen, joka hylkäsi valituksen 28.10.2015.

Tällä kertaa tilausansa ja rahastus epäonnistuivat.  Westerfield on kuitenkin onnistunut hankkimaan yli 400.000 asiakasta ja Gothia on pannut heitä vastaan vireille ainakin 1.500 velkomuskannetta.  Gothiasta oli viime kevääseen mennessä tehty 2.900 ilmoitusta kuluttajaviranomaisille.  Viranomaiset ovat kehottaneet Gothiaa korjaamaan menettelyään, mutta kehotukset eivät ole auttaneet. Kuluttaja-asiamies on avustanut oikeudessa kolmeakymmentä harhautettua kuluttajaa, mutta viranomainen voi puuttua vain murto-osaan tapauksista.  Westerfield ja Gothia ovat hävinneet ne kolmekymmentä juttua, joissa kuluttaja-asiamies on ollut mukana, mutta kun kanteita on 1.500, rahastus on valtaosaltaan onnistunut.

Viranomaisten on mahdotonta suojata ihmisiä tältä liiketoiminnalta.  Sen vuoksi olisi parasta kieltää puhelinmyynti kokonaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti