sunnuntai 13. huhtikuuta 2014

KALERVO KUMMOLAN ENNAKKOSENSUURIHAKEMUS

A.  KUMMOLA  KIMPAANTUI 

Into Kustannus Oy julkisti 19.12.2013 tiedon, että se aikoo 30.4.2014 julkaista Pentti Sainion kirjoittaman kirjan ”KUMMOLAN RAHANKÄÄNTÖPIIRI – urheiluviihteen kulissein takaista peliä”.  Mainosten mukaan kirja tulee sisältämään Kalervo Kummolaan kohdistuvaa suorasukaista kritiikkiä.

Kalervo Kummola repi oitis pelihousunsa.  Hän yritti pysäyttää kirjaprojektin oikeuslaitoksen avulla.  Tamperelainen asianajaja Markku Sinivaara, kokenut ja pätevä lakimies, pyysi Kummolan ja Suomen Jääkiekkoliiton nimissä Helsingin käräjäoikeutta kieltämään kirjan julkaisemisen.


B.  KUMMOLAN  HAKEMUS

Asianajaja Sinivaara antoi 20.3.2014 Helsingin käräjäoikeudelle seuraavan hakemuksen:
”Hakijat pyytävät, että Into Kustannus Oy:n kustantaman ja Pentti Sainion kirjoittaman KUMMOLAN  RAHANKÄÄNTÖPIIRI
URHEILUVIIHTEEN KULISSIEN TAKAISTA PELIÄ
-nimisen kirjan julkaiseminen, myyminen ja jakelu kielletään sakon uhalla siihen asti, kunnes jäljempänä yksilöitävään kieltokanteeseen on saatu lainvoimainen ratkaisu.”

Hakemuksen perusteluissa Sinivaara totesi, ettei Into Kustannus ollut vastannut Kummolan 16.1.2014 esittämään pyyntöön saada oikaista käsikirjoituksen mahdollisesti sisältämät väärät tiedot.  Kirjan ennakkomainoksissa oli käytetty ilmaisuja ”rahankääntöpiiri”, ”rahojen kätkeminen veroparatiiseihin”, ”hämähäkinverkot”, ”salaiset sopupelit” ym., jotka jo sellaisenaan täyttivät törkeän kunnianloukkauksen tunnusmerkit.  Into Kustannus Oy:n edustajien haastattelulausumista voitiin niin ikään päätellä, että kirja tulisi sisältämään Kummolan yksityisyyttä loukkaavia tietoja tai paljastamaan Kummolan liikesalaisuuksia.

Asianajaja Sinivaara käsitteli myös perustuslaissa säädettyjen kunniansuojan ja sananvapauden välistä suhdetta.  Tässä tapauksessa jo alkaneen kunnianloukkausteon jatkamisen estäminen ei olisi sananvapauden rajoittamista.

Sinivaaran kirjelmä oli sinänsä hyvin laadittu, mutta Kummolan asia oli mahdoton.


C.  INTO  KUSTANNUS  OY:N  VASTINE

Into Kustannus Oy pyysi minua ajamaan asiaansa.  Into oli hiljakkoin (lokakuussa 2013, toinen painos tammikuussa 2014) julkaissut minun teokseni ”Kovaa peliä – muistelmat”, jossa arvostelen jyrkästi useita Suomen oikeuslaitoksen edustajia.  Sanon nimeltä mainiten, että muun muassa neljä korkeimman oikeuden jäsentä ja kaksi oikeuskansleria ovat eräissä ajamissani asioissa tehneet tahallista vääryyttä, josta he ansaitsisivat potkut virasta.  Kustantaja joutui miettimään sananvapauden laajuutta.  Kun minulla oli arvosteluni pohjana vakuuttava näyttö, Into uskalsi kustantaa teoksen.  Tuomarit ja oikeuskanslerit eivät voisi nostaa kunnianloukkaussyytteitä, vaan ottaisivat luimistellen vastaan kaiken, mitä annetaan.

Kirjoitin Into Kustannus Oy:n puolesta vastineen Helsingin käräjäoikeudelle.  Koska minulla on vastineeseen tekijänoikeus, julkaisen osia siitä sanatarkasti:

”Kalervo Kummolan ja Jääkiekkoliiton hakemus on jo ensi näkemältä selkeässä ristiriidassa perustuslaissa turvatun sananvapauden kanssa.  Suomessa jokaisella on sananvapaus ja tämä oikeus on tietysti erityisen tärkeä oikeussubjektille, jonka elinkeinoalana on kirjojen kustantaminen ja julkaiseminen.  Sananvapauteen sisältyy perustuslain 12 §:n mukaan oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.  Nyt Kummola ja Jääkiekkoliitto esittävät hakemuksen, joka merkitsisi täysimääräistä ennakkosensuuria.  Hakemuksen hyväksymisellä olisi todella kauaskantoiset vaikutukset; voidaan liioittelematta sanoa, että tämän turvaamistoimenpiteen hyväksyminen mullistaisi koko viestintämaailman.  Hakemukselle ei ole perusteita Suomen oikeusjärjestyksessä eikä sitä hyväksyisi liioin Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin.
Tällaista hakemusta ei ole hyväksytty Suomen oikeuskäytännössä eikä sitä ole pidetty mahdollisena oikeuskirjallisuudessa.  Hakemus perustuu vain siihen, että Kummola ja Jääkiekkoliitto ilmoittavat tulevan kirjan sisältävän kunnianloukkauksia.  Kysymystä kunnianloukkauksista ei tutkittaisi turvaamistoimiasiaa käsiteltäessä.

Hakemuksessaan Kummola ja Jääkiekkoliitto väittävät useaan kertaan, että Into Kustannus on jo syyllistynyt törkeisiin kunnianloukkauksiin.  Hakemuksen mukaan Into Kustannus on kirjan julkistamistiedotteessa ja ennakkomainonnassa jo tässä vaiheessa loukannut Kummolan ja Jääkiekkoliiton kunniaa.  Täytettyjä kunnianloukkausrikoksia sisältävät hakijoiden mukaan muun muassa kirjan nimessä oleva sana ”rahankääntöpiiri” ja viittaukset ”hämähäkinverkkoihin” ja ”veroparatiiseihin”.

Into Kustannus kiistää syyllistyneensä kunnianloukkauksiin kirjan ennakkomarkkinoinnissa.  Kirjassa on kysymys yhteiskunnallisesti tärkeän asian käsittelystä ja arvostelusta, joka on rikoslain 24 luvun 9 §:n 2 momentin mukaan sallittua.  Into Kustannus ei ole esittänyt ennakkomarkkinoinnissaan valheellisia tietoja, ja kunnianloukkausoikeudenkäynnissä yhtiö pystyisi näyttämään arvostelunsa toteen.

Lisäksi Kummola ja Jääkiekkoliiton turvaamistoimihakemus on prosessuaalisesti väärä.  Into Kustannuksen julkistamia esityksiä ei voida käsitellä turvaamistoimen perusteina, vaan Kummolan tulisi tehdä niistä poliisille tutkintapyyntö ja nostaa sen jälkeen syyte kunnianloukkauksista.  Tässä prosessissa Into Kustannuksella olisi mahdollisuus näyttää kritiikki toteen; turvaamistoimiasiassa sellaista prosessia ei voida käydä.” 

”Helsingin hovioikeus on 30.12.2003 antanut päätöksen, joka koskee samanlaista asiaa kuin Kalervo Kummolan ja Jääkiekkoliiton hakemus.  Hovioikeuden ratkaisemassa tapauksessa hakija vaati OK 7:3:n nojalla, että Yhtyneet Kuvalehdet Oy:tä kielletään julkaisemasta missään lehdessään hakijan yksityiselämää koskevia tietoja.  Hovioikeus hylkäsi hakemuksen perustuslain 12 §:n nojalla; korkein oikeus ei myöntänyt juttuun valituslupaa.

Hovioikeuden tuomio on tämän vastineen liitteenä.”

Hovioikeuden tuomio koski Hymy-lehteä 2/2002, jossa oli juttu ”Antti Piippo piipahti baarissa”.  Piipon kerrottiin tulleen baariin Johanna-nimisen tytön kanssa, jonka iäksi arvioitiin 20 vuotta.  Tämä tyttö, Johanna Paulapuro nimeltään, Miss Hawaian Tropic, vaati käräjäoikeutta kieltämään Hymy-lehteä julkaisemasta enää mitään häntä koskeva asioita.  Hakemus hylättiin sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa.

Tämän jälkeen totesin vastineessa vielä seuraavan.

”Muutama yksilöinti voitaisiin poimia Sainion kirjan ennakkomainoksista.  Kummolan ja Jääkiekkoliiton hakemuksen mukaan jo tulevan kirjan nimi ”Kummolan rahankääntöpiiri” täyttää törkeän kunnianloukkauksen tunnusmerkit.  Tästä voidaan olla kovasti eri mieltä.  Kunnianloukkaus riippuu siitä, minkälaista näyttöä Into Kustannus pystyisi esittämään tämän ilmaisun oikeutukseksi.  Korkein oikeus on ratkaisussaan 2013:70 katsonut, ettei ilmaisu ”mielistelevä limanuljaska” toteuttanut kunnianloukkausta, kun jutun aineisto otettiin huomioon.  Kysymys ”Kummolan rahankääntöpiirin” suhteessa kunnianloukkausrikokseen kuuluisi käsiteltäväksi normaalissa rikosoikeudenkäynnissä.

Todettakoon myös, että toista ihmistä vahingoittavien tietojen julkaiseminen on sallittua sekä perustuslain 12 §:n että rikoslain 24 luvun 9 §:n nojalla.  Kaikki kritiikkihän vahingoittaa kohdettaan.  Valheellisia väitteitä ei saa esittää, mutta kysymys väitteiden laadusta on ratkaistava täysimittaisessa kunnianloukkausoikeudenkäynnissä, johon kuuluvat esitutkinta, syyteharkinta ja tuomioistuinkäsittely.”
                          

D.  KÄRÄJÄOIKEUDEN  PÄÄTÖS

Käräjäoikeuden päätös saatiin 3.4.2014.  Käräjäoikeus, tarkemmin sanottuna yksi käräjätuomari, hylkäsi Kummolan hakemuksen perustuslain 12 §:ään sisältyvän ennakkosensuurin kiellon nojalla.  Kysymys kunnianloukkauksesta olisi ratkaistava vasta kirjan julkaisemisen jälkeen.  Käräjäoikeus velvoitti Kummolan ja Jääkiekkoliiton korvaamaan vastaajien oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla.


E.  KIRJAN  JULKAISEMISEN  JÄLKEEN

Edellä selostetussa prosessissa on ratkaistu vain kysymys ennakkosensuurista.  Kalervo Kummolalla ei ollut oikeuttaa kieltää Pentti Sainion kirjan julkaisemista.  Kirjan ilmestyttyä Kummolalla on mahdollisuus nostaa syyte kunnianloukkauksesta.  Olen nähnyt alustavan käsikirjoituksen ja on varmaa, että kirja saa Kummolan hiiltymään.  Se, lähteekö Kummola tuomioistuimeen peräämään kunniaansa, nähdään varmaankin pian kirjan julkitulon jälkeen.  Jos Kummola nostaa syytteen, niin sehän on hauskaa ja mielenkiintoista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti